ปรับพื้นฐานอังกฤษ & TOEIC 2021 (Online)

 • Instructor: Kru P'Neal
 • Lectures: 64
 • Students: 132
 • Duration: 90 days
Categories: ,

รายละเอียดคอร์ส

 • เรียนได้ไม่อั้น 3 เดือน และ ฟรี! หนังสือเรียน ส่งฟรีทั่วประเทศไทย
 • เนื้อหา เหมาะสำหรับผู้อยากปรับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ กพ. TOEIC, CU-TEP, TU-GET, CMU-eTEGS
 • จำนวนเนื้อหาโดยประมาณ 40 ชั่วโมง +++
 • เน้นพื้นฐาน คำศัพท์ และการทำข้อสอบทั้ง Listening และ Reading
 • เฉลยแบบฝึกหัด สามารถดูได้ DOWNLOAD
 • คอร์สนี้มีการปรับพื้นฐาน, แบบฝึกหัด 600+ ข้อ, ข้อสอบเสมือนจริง 700 ข้อ รวม 1,300 ข้อให้ฝึกซ้อม!!
 • เพื่อคะแนน TOEIC ที่ดี และพื้นฐานที่ดี ต้องท่องศัพท์และบทเรียนทุกครั้งก่อนมาเรียน
 • Instructor: Kru P'Neal
 • Lectures: 64
 • Students: 132
 • Duration: 90 days
Categories: ,

รายละเอียดคอร์ส

 • เรียนได้ไม่อั้น 3 เดือน และ ฟรี! หนังสือเรียน ส่งฟรีทั่วประเทศไทย
 • เนื้อหา เหมาะสำหรับผู้อยากปรับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ กพ. TOEIC, CU-TEP, TU-GET, CMU-eTEGS
 • จำนวนเนื้อหาโดยประมาณ 40 ชั่วโมง +++
 • เน้นพื้นฐาน คำศัพท์ และการทำข้อสอบทั้ง Listening และ Reading
 • เฉลยแบบฝึกหัด สามารถดูได้ DOWNLOAD
 • คอร์สนี้มีการปรับพื้นฐาน, แบบฝึกหัด 600+ ข้อ, ข้อสอบเสมือนจริง 700 ข้อ รวม 1,300 ข้อให้ฝึกซ้อม!!
 • เพื่อคะแนน TOEIC ที่ดี และพื้นฐานที่ดี ต้องท่องศัพท์และบทเรียนทุกครั้งก่อนมาเรียน
 • Instructor: Kru P'Neal
 • Lectures: 64
 • Students: 132
 • Duration: 90 days
Categories: ,

รายละเอียดคอร์ส

 • เรียนได้ไม่อั้น 3 เดือน และ ฟรี! หนังสือเรียน ส่งฟรีทั่วประเทศไทย
 • เนื้อหา เหมาะสำหรับผู้อยากปรับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ กพ. TOEIC, CU-TEP, TU-GET, CMU-eTEGS
 • จำนวนเนื้อหาโดยประมาณ 40 ชั่วโมง +++
 • เน้นพื้นฐาน คำศัพท์ และการทำข้อสอบทั้ง Listening และ Reading
 • เฉลยแบบฝึกหัด สามารถดูได้ DOWNLOAD
 • คอร์สนี้มีการปรับพื้นฐาน, แบบฝึกหัด 600+ ข้อ, ข้อสอบเสมือนจริง 700 ข้อ รวม 1,300 ข้อให้ฝึกซ้อม!!
 • เพื่อคะแนน TOEIC ที่ดี และพื้นฐานที่ดี ต้องท่องศัพท์และบทเรียนทุกครั้งก่อนมาเรียน
 • Instructor: Kru P'Neal
 • Lectures: 64
 • Students: 132
 • Duration: 90 days
Categories: ,

รายละเอียดคอร์ส

 • เรียนได้ไม่อั้น 3 เดือน และ ฟรี! หนังสือเรียน ส่งฟรีทั่วประเทศไทย
 • เนื้อหา เหมาะสำหรับผู้อยากปรับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ กพ. TOEIC, CU-TEP, TU-GET, CMU-eTEGS
 • จำนวนเนื้อหาโดยประมาณ 40 ชั่วโมง +++
 • เน้นพื้นฐาน คำศัพท์ และการทำข้อสอบทั้ง Listening และ Reading
 • เฉลยแบบฝึกหัด สามารถดูได้ DOWNLOAD
 • คอร์สนี้มีการปรับพื้นฐาน, แบบฝึกหัด 600+ ข้อ, ข้อสอบเสมือนจริง 700 ข้อ รวม 1,300 ข้อให้ฝึกซ้อม!!
 • เพื่อคะแนน TOEIC ที่ดี และพื้นฐานที่ดี ต้องท่องศัพท์และบทเรียนทุกครั้งก่อนมาเรียน
 • Instructor: Kru P'Neal
 • Lectures: 64
 • Students: 132
 • Duration: 90 days
Categories: ,

รายละเอียดคอร์ส

 • เรียนได้ไม่อั้น 3 เดือน และ ฟรี! หนังสือเรียน ส่งฟรีทั่วประเทศไทย
 • เนื้อหา เหมาะสำหรับผู้อยากปรับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ กพ. TOEIC, CU-TEP, TU-GET, CMU-eTEGS
 • จำนวนเนื้อหาโดยประมาณ 40 ชั่วโมง +++
 • เน้นพื้นฐาน คำศัพท์ และการทำข้อสอบทั้ง Listening และ Reading
 • เฉลยแบบฝึกหัด สามารถดูได้ DOWNLOAD
 • คอร์สนี้มีการปรับพื้นฐาน, แบบฝึกหัด 600+ ข้อ, ข้อสอบเสมือนจริง 700 ข้อ รวม 1,300 ข้อให้ฝึกซ้อม!!
 • เพื่อคะแนน TOEIC ที่ดี และพื้นฐานที่ดี ต้องท่องศัพท์และบทเรียนทุกครั้งก่อนมาเรียน
 • Instructor: Kru P'Neal
 • Lectures: 64
 • Students: 132
 • Duration: 90 days
Categories: ,

รายละเอียดคอร์ส

 • เรียนได้ไม่อั้น 3 เดือน และ ฟรี! หนังสือเรียน ส่งฟรีทั่วประเทศไทย
 • เนื้อหา เหมาะสำหรับผู้อยากปรับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ กพ. TOEIC, CU-TEP, TU-GET, CMU-eTEGS
 • จำนวนเนื้อหาโดยประมาณ 40 ชั่วโมง +++
 • เน้นพื้นฐาน คำศัพท์ และการทำข้อสอบทั้ง Listening และ Reading
 • เฉลยแบบฝึกหัด สามารถดูได้ DOWNLOAD
 • คอร์สนี้มีการปรับพื้นฐาน, แบบฝึกหัด 600+ ข้อ, ข้อสอบเสมือนจริง 700 ข้อ รวม 1,300 ข้อให้ฝึกซ้อม!!
 • เพื่อคะแนน TOEIC ที่ดี และพื้นฐานที่ดี ต้องท่องศัพท์และบทเรียนทุกครั้งก่อนมาเรียน

There is no review for this course

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
X