Premium TOEIC: ตะลุยโจทย์ (สอนสด)

Categories:

คอร์สนี้เน้นการตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC มากกว่า 1,000 ข้อ พร้อมเผยเทคนิคการทำข้อสอบระดับเทพ ทุกพาร์ท ทั้ง Listening และ Reading

สิทธิพิเศษของผู้เรียน

 • ฟรี! ค่าสอบ TOEIC ของจริง 1 รอบ
 • ฟรี! หนังสือเรียน
 • เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งมาแล้ว หรือ รีบเพื่อต้องใช้ในการสอบ
 • จำนวนเนื้อหาโดยประมาณ 30 ชั่วโมง
 • สอนสดโดยติวเตอร์ ครูพี่นีร
 • ฟรี! Italian Soda ทุกครั้งที่เรียน
 • สถานที่เรียน: Is Am Are – Reading in Eatery ซ.วัดอุโมงค์ หลังมช. จ.เชียงใหม่
Categories:

คอร์สนี้เน้นการตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC มากกว่า 1,000 ข้อ พร้อมเผยเทคนิคการทำข้อสอบระดับเทพ ทุกพาร์ท ทั้ง Listening และ Reading

สิทธิพิเศษของผู้เรียน

 • ฟรี! ค่าสอบ TOEIC ของจริง 1 รอบ
 • ฟรี! หนังสือเรียน
 • เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งมาแล้ว หรือ รีบเพื่อต้องใช้ในการสอบ
 • จำนวนเนื้อหาโดยประมาณ 30 ชั่วโมง
 • สอนสดโดยติวเตอร์ ครูพี่นีร
 • ฟรี! Italian Soda ทุกครั้งที่เรียน
 • สถานที่เรียน: Is Am Are – Reading in Eatery ซ.วัดอุโมงค์ หลังมช. จ.เชียงใหม่
Categories:

คอร์สนี้เน้นการตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC มากกว่า 1,000 ข้อ พร้อมเผยเทคนิคการทำข้อสอบระดับเทพ ทุกพาร์ท ทั้ง Listening และ Reading

สิทธิพิเศษของผู้เรียน

 • ฟรี! ค่าสอบ TOEIC ของจริง 1 รอบ
 • ฟรี! หนังสือเรียน
 • เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งมาแล้ว หรือ รีบเพื่อต้องใช้ในการสอบ
 • จำนวนเนื้อหาโดยประมาณ 30 ชั่วโมง
 • สอนสดโดยติวเตอร์ ครูพี่นีร
 • ฟรี! Italian Soda ทุกครั้งที่เรียน
 • สถานที่เรียน: Is Am Are – Reading in Eatery ซ.วัดอุโมงค์ หลังมช. จ.เชียงใหม่
 • Conjunction 0/0

  No items in this section
Categories:

คอร์สนี้เน้นการตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC มากกว่า 1,000 ข้อ พร้อมเผยเทคนิคการทำข้อสอบระดับเทพ ทุกพาร์ท ทั้ง Listening และ Reading

สิทธิพิเศษของผู้เรียน

 • ฟรี! ค่าสอบ TOEIC ของจริง 1 รอบ
 • ฟรี! หนังสือเรียน
 • เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งมาแล้ว หรือ รีบเพื่อต้องใช้ในการสอบ
 • จำนวนเนื้อหาโดยประมาณ 30 ชั่วโมง
 • สอนสดโดยติวเตอร์ ครูพี่นีร
 • ฟรี! Italian Soda ทุกครั้งที่เรียน
 • สถานที่เรียน: Is Am Are – Reading in Eatery ซ.วัดอุโมงค์ หลังมช. จ.เชียงใหม่
Categories:

คอร์สนี้เน้นการตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC มากกว่า 1,000 ข้อ พร้อมเผยเทคนิคการทำข้อสอบระดับเทพ ทุกพาร์ท ทั้ง Listening และ Reading

สิทธิพิเศษของผู้เรียน

 • ฟรี! ค่าสอบ TOEIC ของจริง 1 รอบ
 • ฟรี! หนังสือเรียน
 • เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งมาแล้ว หรือ รีบเพื่อต้องใช้ในการสอบ
 • จำนวนเนื้อหาโดยประมาณ 30 ชั่วโมง
 • สอนสดโดยติวเตอร์ ครูพี่นีร
 • ฟรี! Italian Soda ทุกครั้งที่เรียน
 • สถานที่เรียน: Is Am Are – Reading in Eatery ซ.วัดอุโมงค์ หลังมช. จ.เชียงใหม่
Categories:

คอร์สนี้เน้นการตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC มากกว่า 1,000 ข้อ พร้อมเผยเทคนิคการทำข้อสอบระดับเทพ ทุกพาร์ท ทั้ง Listening และ Reading

สิทธิพิเศษของผู้เรียน

 • ฟรี! ค่าสอบ TOEIC ของจริง 1 รอบ
 • ฟรี! หนังสือเรียน
 • เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งมาแล้ว หรือ รีบเพื่อต้องใช้ในการสอบ
 • จำนวนเนื้อหาโดยประมาณ 30 ชั่วโมง
 • สอนสดโดยติวเตอร์ ครูพี่นีร
 • ฟรี! Italian Soda ทุกครั้งที่เรียน
 • สถานที่เรียน: Is Am Are – Reading in Eatery ซ.วัดอุโมงค์ หลังมช. จ.เชียงใหม่

There is no review for this course

error: Content is protected !!
X