(KPKP) Pre TCAS

 • Instructor: Kru P'Neal
 • Lectures: 63
 • Students: 1000
 • Duration: 120 days
Categories:

Pre TCAS By KPKP

[คอร์สเรียนทำการอัพไฟล์เรียนครบแล้ว]

คอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนระดับ: มัธยมปลาย 

เนื้อหาด้านในมุ่งเน้นการทำข้อสอบในระดับ ม.ปลาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย

โดยเป็นการเจาะเทคนิคการทำข้อสอบนักเรียนที่ผ่านคอร์สนี้จะมีความสามารถในการทำโจทย์คำศัพท์ และ การอ่านทำโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เรียน 4 ทักษะพื้นฐานจำเป็น – Grammar – Vocabulary – Reading Comprehension – Conversation
 • ‘ปรับพื้นฐาน’ จากง่ายไปยาก • ‘ฟื้นฟู’ความรู้เก่า ค่อยเป็นค่อยไป
 • ‘ปู’ skills และความรู้ใหม่ให้ ‘แน่น’ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การตะลุยโจทย์ ในขั้นต่อไป
 • เรียนได้ไม่อั้นตลอด 24 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 4 เดือน (120 วัน) เนื้อหามีจำนวน 70++ ชั่วโมง
 • หากมีเอกสารเพิ่มเติมจะทำการอัพเดทลงใน DOWNLOAD

*โปรดระวัง! การเข้าเรียนโดยให้บุคคลอื่นใช้งานร่วมด้วยถือเป็นการผิดเงื่อนไขการให้บริการ

หากระบบตรวจสอบได้จะทำการแบนโดยอัตโนมัติและปฏิเสธการคืนเงินเนื่องจากผิดเงื่อนไขบริการ*

 

Structure-Analysis

 • Instructor: Kru P'Neal
 • Lectures: 63
 • Students: 1000
 • Duration: 120 days
Categories:

Pre TCAS By KPKP

[คอร์สเรียนทำการอัพไฟล์เรียนครบแล้ว]

คอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนระดับ: มัธยมปลาย 

เนื้อหาด้านในมุ่งเน้นการทำข้อสอบในระดับ ม.ปลาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย

โดยเป็นการเจาะเทคนิคการทำข้อสอบนักเรียนที่ผ่านคอร์สนี้จะมีความสามารถในการทำโจทย์คำศัพท์ และ การอ่านทำโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เรียน 4 ทักษะพื้นฐานจำเป็น – Grammar – Vocabulary – Reading Comprehension – Conversation
 • ‘ปรับพื้นฐาน’ จากง่ายไปยาก • ‘ฟื้นฟู’ความรู้เก่า ค่อยเป็นค่อยไป
 • ‘ปู’ skills และความรู้ใหม่ให้ ‘แน่น’ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การตะลุยโจทย์ ในขั้นต่อไป
 • เรียนได้ไม่อั้นตลอด 24 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 4 เดือน (120 วัน) เนื้อหามีจำนวน 70++ ชั่วโมง
 • หากมีเอกสารเพิ่มเติมจะทำการอัพเดทลงใน DOWNLOAD

*โปรดระวัง! การเข้าเรียนโดยให้บุคคลอื่นใช้งานร่วมด้วยถือเป็นการผิดเงื่อนไขการให้บริการ

หากระบบตรวจสอบได้จะทำการแบนโดยอัตโนมัติและปฏิเสธการคืนเงินเนื่องจากผิดเงื่อนไขบริการ*

 

Structure-Analysis

 • Instructor: Kru P'Neal
 • Lectures: 63
 • Students: 1000
 • Duration: 120 days
Categories:

Pre TCAS By KPKP

[คอร์สเรียนทำการอัพไฟล์เรียนครบแล้ว]

คอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนระดับ: มัธยมปลาย 

เนื้อหาด้านในมุ่งเน้นการทำข้อสอบในระดับ ม.ปลาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย

โดยเป็นการเจาะเทคนิคการทำข้อสอบนักเรียนที่ผ่านคอร์สนี้จะมีความสามารถในการทำโจทย์คำศัพท์ และ การอ่านทำโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เรียน 4 ทักษะพื้นฐานจำเป็น – Grammar – Vocabulary – Reading Comprehension – Conversation
 • ‘ปรับพื้นฐาน’ จากง่ายไปยาก • ‘ฟื้นฟู’ความรู้เก่า ค่อยเป็นค่อยไป
 • ‘ปู’ skills และความรู้ใหม่ให้ ‘แน่น’ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การตะลุยโจทย์ ในขั้นต่อไป
 • เรียนได้ไม่อั้นตลอด 24 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 4 เดือน (120 วัน) เนื้อหามีจำนวน 70++ ชั่วโมง
 • หากมีเอกสารเพิ่มเติมจะทำการอัพเดทลงใน DOWNLOAD

*โปรดระวัง! การเข้าเรียนโดยให้บุคคลอื่นใช้งานร่วมด้วยถือเป็นการผิดเงื่อนไขการให้บริการ

หากระบบตรวจสอบได้จะทำการแบนโดยอัตโนมัติและปฏิเสธการคืนเงินเนื่องจากผิดเงื่อนไขบริการ*

 

Structure-Analysis

 • Instructor: Kru P'Neal
 • Lectures: 63
 • Students: 1000
 • Duration: 120 days
Categories:

Pre TCAS By KPKP

[คอร์สเรียนทำการอัพไฟล์เรียนครบแล้ว]

คอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนระดับ: มัธยมปลาย 

เนื้อหาด้านในมุ่งเน้นการทำข้อสอบในระดับ ม.ปลาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย

โดยเป็นการเจาะเทคนิคการทำข้อสอบนักเรียนที่ผ่านคอร์สนี้จะมีความสามารถในการทำโจทย์คำศัพท์ และ การอ่านทำโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เรียน 4 ทักษะพื้นฐานจำเป็น – Grammar – Vocabulary – Reading Comprehension – Conversation
 • ‘ปรับพื้นฐาน’ จากง่ายไปยาก • ‘ฟื้นฟู’ความรู้เก่า ค่อยเป็นค่อยไป
 • ‘ปู’ skills และความรู้ใหม่ให้ ‘แน่น’ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การตะลุยโจทย์ ในขั้นต่อไป
 • เรียนได้ไม่อั้นตลอด 24 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 4 เดือน (120 วัน) เนื้อหามีจำนวน 70++ ชั่วโมง
 • หากมีเอกสารเพิ่มเติมจะทำการอัพเดทลงใน DOWNLOAD

*โปรดระวัง! การเข้าเรียนโดยให้บุคคลอื่นใช้งานร่วมด้วยถือเป็นการผิดเงื่อนไขการให้บริการ

หากระบบตรวจสอบได้จะทำการแบนโดยอัตโนมัติและปฏิเสธการคืนเงินเนื่องจากผิดเงื่อนไขบริการ*

 

Structure-Analysis

 • Instructor: Kru P'Neal
 • Lectures: 63
 • Students: 1000
 • Duration: 120 days
Categories:

Pre TCAS By KPKP

[คอร์สเรียนทำการอัพไฟล์เรียนครบแล้ว]

คอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนระดับ: มัธยมปลาย 

เนื้อหาด้านในมุ่งเน้นการทำข้อสอบในระดับ ม.ปลาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย

โดยเป็นการเจาะเทคนิคการทำข้อสอบนักเรียนที่ผ่านคอร์สนี้จะมีความสามารถในการทำโจทย์คำศัพท์ และ การอ่านทำโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เรียน 4 ทักษะพื้นฐานจำเป็น – Grammar – Vocabulary – Reading Comprehension – Conversation
 • ‘ปรับพื้นฐาน’ จากง่ายไปยาก • ‘ฟื้นฟู’ความรู้เก่า ค่อยเป็นค่อยไป
 • ‘ปู’ skills และความรู้ใหม่ให้ ‘แน่น’ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การตะลุยโจทย์ ในขั้นต่อไป
 • เรียนได้ไม่อั้นตลอด 24 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 4 เดือน (120 วัน) เนื้อหามีจำนวน 70++ ชั่วโมง
 • หากมีเอกสารเพิ่มเติมจะทำการอัพเดทลงใน DOWNLOAD

*โปรดระวัง! การเข้าเรียนโดยให้บุคคลอื่นใช้งานร่วมด้วยถือเป็นการผิดเงื่อนไขการให้บริการ

หากระบบตรวจสอบได้จะทำการแบนโดยอัตโนมัติและปฏิเสธการคืนเงินเนื่องจากผิดเงื่อนไขบริการ*

 

Structure-Analysis

 • Instructor: Kru P'Neal
 • Lectures: 63
 • Students: 1000
 • Duration: 120 days
Categories:

Pre TCAS By KPKP

[คอร์สเรียนทำการอัพไฟล์เรียนครบแล้ว]

คอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนระดับ: มัธยมปลาย 

เนื้อหาด้านในมุ่งเน้นการทำข้อสอบในระดับ ม.ปลาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย

โดยเป็นการเจาะเทคนิคการทำข้อสอบนักเรียนที่ผ่านคอร์สนี้จะมีความสามารถในการทำโจทย์คำศัพท์ และ การอ่านทำโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เรียน 4 ทักษะพื้นฐานจำเป็น – Grammar – Vocabulary – Reading Comprehension – Conversation
 • ‘ปรับพื้นฐาน’ จากง่ายไปยาก • ‘ฟื้นฟู’ความรู้เก่า ค่อยเป็นค่อยไป
 • ‘ปู’ skills และความรู้ใหม่ให้ ‘แน่น’ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การตะลุยโจทย์ ในขั้นต่อไป
 • เรียนได้ไม่อั้นตลอด 24 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 4 เดือน (120 วัน) เนื้อหามีจำนวน 70++ ชั่วโมง
 • หากมีเอกสารเพิ่มเติมจะทำการอัพเดทลงใน DOWNLOAD

*โปรดระวัง! การเข้าเรียนโดยให้บุคคลอื่นใช้งานร่วมด้วยถือเป็นการผิดเงื่อนไขการให้บริการ

หากระบบตรวจสอบได้จะทำการแบนโดยอัตโนมัติและปฏิเสธการคืนเงินเนื่องจากผิดเงื่อนไขบริการ*

 

Structure-Analysis

There is no review for this course

error: Content is protected !!
X